Wolontariusze cierpienia

 
 

“Gdy Jezus chce być pocieszony, mówi mi o swoim bólu i zaprasza mnie głosem, który jest jednocześnie prośbą i nakazem, bym użyczył swego ciała, by ulżyć Mu w cierpieniach”
O. Pio.

 


  Pan, stwarzając człowieka, powołał go do szczęścia dając mu wszystko, czego potrzebował, by być szczęśliwym i zintegrowanym. Niestety człowiek grzesząc stracił swą integralność i pierwotne szczęście. Podziały wewnętrzne i zewnętrzne, a w efekcie brak pokoju, ból, choroby, śmierć, są skutkiem oddzielenia od Boga, prowadzą często do bólu tak okrutnego, że zdaje się on być nie do wytrzymania i sprawia, że człowiek wpada w głęboką rozpacz. W tę tak tragiczną sytuację ludzkości wkracza Bóg z całą swą siłą miłości do swoich stworzeń uczynionych na Jego podobieństwo. Wychodzi nam na spotkanie posyłając swego Syna Jednorodzonego, by podzielił z nami najtragiczniejsze chwile naszego życia, by wziąć na siebie to, co mogłoby nas popchnąć ku wiecznej rozpaczy. Posyła Go także, by nadać wartość naszemu cierpieniu, które nie zostało nam całkowiecie odjęte, właśnie dlatego, byśmy mogli z naszej strony dać wyraz miłości.

 

Pozwalając nam cierpieć, Pan wzywa nas do współpracy w Dziele Odkupienia poprzez ofiarowanie naszych cierpień fizycznych, moralnych i duchowych za zbawienie świata.

 

“Wszyscy cierpią, lecz nie wszyscy potrafią cierpieć” mawiał Ojciec Pio. Pragniemy poświęcić tę stronę tym, którzy doświadczają cierpienia, lecz jeszcze nie znaleźli sposobu, by je docenić i służyć innym poprzez własne cierpienie. Zapraszamy także tych, którzy akceptując i ofiarowując własne trudne doświadczenia odnaleźli w Bogu radość i pogodę ducha. Zapraszamy, by podzielili się swoim doświadczeniem z tymi, którzy jeszcze mają trudności. Prosimy Was, drodzy cierpiący, byście nam pomogli Waszymi modlitwami i duchowymi ofiarami wychodzić naprzeciw tym, którzy znajdują się w potrzebie.