Naczynia Bożego Miłosierdzia

 „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja Sam bronić ją będę jako Swej chwały”. (Dz 48)

 

Orędzie papieża Franciszka przy udzielaniu błogosławieństwa "Urbi et Orbi"

Drodzy bracia i siostry, Dobrych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

W Kościele na całym świecie rozbrzmiewa wieść anioła przekazana kobietom: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał... Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał” (Mt 28,5-6).

Radujcie się! Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał!

 

s. Anna M. Magdalena Kołoch AJC

 

 

„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji” (EG 1).

Radość kroczenia za Jezusem


Czym właściwie jest dla nas, członków i sympatyków Instytutu „Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego” dzień 2 lutego? Ten dzień zawiera w sobie tyle treści, że trudno je połączyć w jedno. Więc po kolei:

 

Rozważanie nie tylko na listopad: Czyściec – doświadczenie Sł. Bożego br. Daniela Natale

s. Anna Kołoch AJC

Czyściec, dusze czyśćcowe… To świat niemalże nieznany nam, ludziom pielgrzymującym przez życie doczesne ku wieczności. Ale czy zupełnie nieznany? Pismo Święte kilkakrotnie sugeruje istnienie miejsca, w którym po śmierci dusze żyją i oczyszczają się, by móc osiągnąć pełnię chwały (2Mch 12,32.38-45; Mt 5,23-26; Mt 12,32; 1Kor 3,10-15; 1P 3,18-20; 1P 4,6). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza mówi: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK 1030).

 

Kurs „lectio divina”


S. M. Olga Kanafa

Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego charakteryzują się między innymi posłannictwem umiłowania Słowa Bożego oraz pomagania innym, by i oni je pokochali i nim żyli. W tym celu przeprowadziłyśmy kurs formacyjny poświęcony praktyce słuchania Słowa Bożego metodą lectio divina

 

Wartość miłości, wartość cierpienia


Każde przeżywane przez człowieka cierpienie wywołuje sprzeciw jego natury. Nie chcemy cierpieć. Ludzie w obliczu bólu zajmują różne postawy. Ból może rodzić dobro lub zło. Niektórzy potrafią wykorzystać je łącząc z Męką Chrystusową i ofiarowując Ojcu, a inni oskarżają Boga uważając Go winnym doświadczanych cierpień. Dlaczego cierpimy i jakie jest znaczenie cierpienia w naszym życiu? Czy cierpienie koniecznie trzeba traktować jak zło, a nawet przekleństwo?

Świadectwo

 

Joanna Szyłak

 

Tegoroczne rekolekcje dla „Współpracujących” odbyły się w domu Sióstr „Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego”, gdzie zebraliśmy się na wspólnym trwaniu przy Bogu. Choć przez kilka dni mogliśmy poczuć rytm życia zakonnego. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Wiem komu uwierzyłem (2Tm 1,12 ). Rozważania o wierze i świadkach wiary u progu Roku Wiary” , gdyż właśnie za kilka dni - 11 października – miał się rozpocząć ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary.


Więcej artykułów:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]