Czym jest Lectio Divina?

Trzeba byśmy poświęcali na lectio divina odpowiednią ilość czasu, aby Słowo mogło przeniknąć nasz umysł i zejść do serca. Błagajmy Pana o łaskę, by zrealizowało się w nas Jego Słowo i Jego sposób postępowania (por. Kol 1,25; 1J 2,5-6; Jk 1,21-25).

 Ks. Domenico Labellarte

 


Uzdrowienie kobiety w szabat (Łk 13,10-16)

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17)

Setnik z Kafarnaum (Łk 7,1-10)

Niewidomy pod Jerychem (Mk 10,46-52)

Znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11)