Włoskie AUGURI z okazji 99 urodzin Założyciela

 

Ojcze Domenico! Najserdeczniejsze życzenia w dniu Twojego święta! Dziękujemy, że zaszczepiłeś w nas miłość do Słowa Bożego, do Eucharystii, do Maryi. Niech Bóg Ci błogosławi i hojnie udziela swoich łask!

 

17 maja 2020 r. to wyjątkowy dzień rozpoczynający setny rok życia naszego Ojca Założyciela, który chciałyśmy przeżyć w sposób też wyjątkowy na modlitwie i świętowaniu. Tegoroczne Urodziny Założyciela były przeżywane inaczej niż wszystkie poprzednie, gdyż obecnie cały świat jest skupiony na walce z epidemią. Z powodu wprowadzonych ograniczeń odwiedziny u Ojca stały się niemożliwe nawet dla wspólnot żyjących we Włoszech, a co dopiero dla nas. Tak więc każdy świętował u siebie, dziękując Bogu za dar życia i powołania Ojca oraz za szczególne charyzmaty Ducha Świętego, które pozwoliły mu na założenie czterech instytutów życia konsekrowanego, a które stały się naszym udziałem dzięki łasce powołania.

W naszej częstochowskiej wspólnocie, podczas Mszy świętej sprawowanej przez o. Wojciecha Deca OSPPE, dziękowaliśmy Bogu za Ojca Domenico i prosiliśmy o potrzebne łaski dla niego.

Na początku homilii ojciec zwrócił uwagę na działanie Ducha Świętego w Kościele i wrażliwość na Jego natchnienia.

 

posłuchaj:

 

W życiu Ojca Domenico ważne miejsce zajmowały Słowo Boże i udział w męce Chrystusa, co kaznodzieja rozwinął w drugiej części homilii.

 

posłuchaj:

 

Homilia została zakończona myślą o konieczności świadczenia o Chrystusie i o gorliwości apostolskiej naszego Założyciela.

 

posłuchaj:

 

kaplica