Św. Józef

s. Maria Olga Kanafa AJC

 

Św. Józef jest Świętym wyjątkowym, aczkolwiek w dzisiejszych czasach może trochę zapomnianym i niedocenianym. Być może dlatego, że jest mało zrozumianym i „efektownym”. A jednak to on miał szczęście żyć na co dzień u boku Jezusa i Maryi!

 

 

Św. Józef jest często przedstawiany w sztuce jako mężczyzna w średnim wieku, trzymający na ręku Dziecię Jezus oraz lilię, symbol czystości i dziewictwa.

Innym razem można zobaczyć figurę św. Józefa trzymającego palec na ustach, ponieważ w Ewangelii milczy. Według prawa był, choć przybranym, to jednak ojcem dla Syna Bożego oraz Opiekunem i Stróżem Najświętszej i Niepokalanej Matki Bożej. To św. Józef, zgodnie ze zwyczajem żydowskim, był głową i osobą podejmującą decyzje w Świętej Rodzinie. To jego zdania i decyzji z uległością słuchali Jezus i Maryja. Jednakże zanim dostąpił tej godności i zaszczytu zostania głową Świętej Rodziny, św. Józef zasłużył sobie na bycie Bożym Wybrańcem poprzez swą prawość. Ewangelie mówią o nim, że był to „mąż sprawiedliwy”. Oznacza to, że św. Józef żył zgodnie z wolą Bożą, a choć był ubogi pochodził z królewskiego rodu Dawida.

 

Jak wiadomo Boże wyroki i zamiary są niezmienne, więc św. Józef nadal w Niebie potrafi wiele zdziałać. Jako, że żyjąc na ziemi Jezus i Maryja byli mu poddani, tak i teraz nie odmawiają mu niczego. Warto rozważać życie św. Józefa. Pomyślmy: przecież skoro Bóg Ojciec powierzył jego opiece dwa największe swe Skarby czyli Jezusa i Maryję, to naprawdę musiał to być człowiek wyjątkowy i nienaganny. Św. Teresa od Jezusa, zwana wielką, przypisuje swe nawrócenie i ocalenie oraz pomoc w drodze do świętości temu wielkiemu Świętemu. Zachęca ona w swych zapiskach do oddania się w opiekę św. Józefa i potwierdza, że Pan nie odmówił jej żadnej łaski upraszanej przez jego przyczynę.

Warto, zwłaszcza w miesiącu marcu, zastanowić się nad życiem i cnotami św. Józefa oraz polecać siebie oraz sprawy leżące nam na sercu jego przemożnemu orędownictwu. Św. Józef znany ze swej pracowitości i pilności z pewnością pośpieszy nam z pomocą, ponieważ jest on także Opiekunem Kościoła św., a więc i naszym tak, jak był nim dla Jezusa i Maryi na ziemi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE – MÓDL SIĘ ZA NAMI!