Rozważania Ojca Domenico Labellarte

autor: o. Domenico Labellarte AJC

Stacja pierwsza
Pan Jezus na śmierć skazany

Niesłusznie skazany Jezus zachęca nas, byśmy przyjmowali i akceptowali przeciwności życia, zwłaszcza te związane z kroczeniem za Nim i za Jego Słowem. On chce od nas stałości i stabilności w przestrzeganiu Jego Przykazań oraz pokładania w Nim całkowitej ufności.

 

Stacja druga
Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona

Jezus obejmuje Krzyż i wchodzi z nim na Kalwarię, zapraszając nas, byśmy poszli za Nim. Daje nam jednocześnie siłę, by kochać Krzyż - nie tylko wytrzymywać go - bo jest on środkiem do oczyszczenia i do zbawienia nas, naszych bliskich oraz całej ludzkości.

 

Stacja trzecia
Jezus upada po raz pierwszy

Upadający pod ciężarem Krzyża Jezus stawia nas w obliczu zastanowienia się nie tylko nad naszymi grzechami i wszystkimi naszymi nędzami, które bardzo Mu ciążą, lecz także nad słabością naszej natury, tak skłonnej do upadków i zniechęcenia.

 

Stacja czwarta
Jezus spotyka swoją Matkę

Spotkanie z Matką Najświętszą było wielką ulgą dla Jezusa. Także i nam Najświętsza Maryja Panna niesie pociechę, gdy Ją wzywamy i zawierzamy się Jej jak pełne ufności dzieci, przekonane, że Jej macierzyńska misja skłania Ją, by być blisko nas we wszystkich chwilach naszego życia, a zwłaszcza w cierpieniu.

 

Stacja piąta
Cyrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać Krzyż

Jezus, akceptując pomoc Cyrenejczyka, chce nas przekonać, że jesteśmy powołani do współpracy z Nim w Dziele Odkupienia. Najlepszym sposobem naprawienia naszych oraz cudzych win i zyskania ulgi dla całej ludzkości, począwszy od naszych bliskich, jest akceptacja niesienia krzyża, tak jak uczynił to Cyrenejczyk na ostatnim odcinku Drogi Krzyżowej.

 

Stacja szósta
Weronika ociera Jezusowe oblicze

Jezus pozostawia swoje oblicze odbite na chuście Weroniki, a tym samym wskazuje nam, że gdy nie mówimy źle o innych i nie pozwalamy na krytykę, usprawiedliwiając ich i dostrzegając ich dobre strony, ocieramy Jego twarz. Wskazujemy wówczas na godność naszych braci, którzy odzwierciedlają oblicze Jezusa.

 

Stacja siódma
Jezus upada po raz drugi

Jezus upada po raz drugi nie tylko dlatego, że wielki jest ciężar Krzyża spowodowany naszymi grzechami i słabościami, ale przede wszystkim dlatego, że chce wysłużyć dla nas siłę, byśmy potrafili podnosić się po naszych upadkach i z większą ufnością kontynuować naszą drogę do doskonałości.

 

Stacja ósma
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Grupa pobożnych niewiast nie obawia się żołnierzy, lecz płacząc wiernie idzie za Jezusem. On pociesza je i zaprasza, by swoje cierpienia i łzy ofiarowały za własne dzieci oraz za całą ludzkość, aby w swoim czasie jak dobre ziarno wydały owoce zbawienia i radości.

 

Stacja dziewiąta
Jezus upada po raz trzeci

W tym trzecim upadku Jezus chce wziąć na siebie ciężar wszystkich zrozpaczonych i tych, którzy stracili nadzieję nie tylko w świecie, ale też ufność w Boga. Nie wolno nam pozostawać obojętnymi wobec ich załamania, lecz powinniśmy pomóc Jezusowi ofiarując nasze cierpienia, by została im przywrócona nadzieja. Niech powróci do nich blask światła i wiary.

 

Stacja dziesiąta
Jezus obnażony z szat i napojony octem i żółcią

Jezus zaprasza nas, byśmy się „obnażyli”, czyli oderwali od spraw tego świata, byśmy pokochali skromność i z odwagą o niej świadczyli. Jednocześnie zachęca nas do akceptacji ludzkiej niewdzięczności, by nasze działania były wykonywane tylko dla Boga i byśmy pamiętali, że tylko od Niego mamy oczekiwać nagrody.

 

Stacja jedenasta
Jezus przybity do Krzyża

Jezus napomina nas, byśmy pozostali „przybici” do woli Bożej i pozwolili sobie przebić dłonie pełniąc nimi dzieła miłosierdzia i przebić stopy wypełniając z ich pomocą wszystkie nasze obowiązki z miłością i odpowiedzialnością.

 

Stacja dwunasta
Jezus umiera na Krzyżu

Ukrzyżowany i zmarły na Krzyżu Jezus jest dla nas nieustannym wezwaniem, byśmy zaczęli życie od nowa, żałując za nasze grzechy, które są przyczyną Jego Męki i Śmierci, oraz ufając Jego najdroższej Krwi, starali się je naprawić otrzymując siłę, by więcej ich nie popełniać.

 

Stacja trzynasta
Jezus złożony z Krzyża w ramiona Matki

Ta scena powtarza się każdego dnia podczas Mszy świętej: Matka Najświętsza bierze w swe objęcia Jezusa i ofiaruje Go Ojcu. Wraz z Nim ofiaruje nas wszystkich z naszymi zmaganiami, cierpieniami, intencjami i potrzebami. Ona jest złotym naczyniem, które nadaje większą wartość naszej ofierze czyniąc ją milszą Bogu.

 

Stacja czternasta
Zmarły Jezus złożony w grobie

Choć grób jest definitywnie zasunięty kamieniem, Jezus jest żywy. Jest wciąż żywy. Pragnie, byśmy zamknęli Go w naszym sercu, by stało się żywą monstrancją i świadectwem naszej jedności z Bogiem.

 

Zakończenie

Od początku do końca Drogi Krzyżowej jesteśmy zaproszeni, by patrzeć na Jezusa zmartwychwstałego ze świadomością, że na jaką miarę, będziemy zjednoczeni z Panem w Jego Męce, na taką będziemy uczestniczyć również w Jego chwale.