PRAWDA


Nasze apostolstwo wzoruje się na promieniach wychodzących z Serca Miłosiernego Jezusa.
PROMIEŃ CZERWONY oznacza dla nas ciepło MIŁOSIERDZIA
PROMIEŃ BLADY jest dla nas symbolem światła PRAWDY.


Codziennie obficie czerpiemy ze Słowa Bożego i przekazujemy je innym: spotykanym osobom, rodzinom i grupom w kręgach biblijnych, na katechezach i spotkaniach modlitewnych.