Nowicjat w czasach epidemii

 

Pomimo narzuconej odgórnie izolacji i powszechnie panującego strachu, nasza droga formacyjna nie uległa zachwianiu, co wiecej stała się bardziej intensywna.

 

25 marca 2020 w Domu Formacyjnym Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego w San Giovanni Rotondo Maria Paulina Martysz i Maria Karolina Zając rozpoczęły nowicjat, najpiękniejszy okres życia zakonnego oraz wzmożonej formacji i nieustannej bliskości Boga, naznaczony obfitością Jego łask. Można go porównać, z jednej strony do okresu narzeczeństwa, a z drugiej do zakonnego dzieciństwa - odkrywania radości z bliskości Pana i nabierania sił w mocnych ramionach Boga Ojca, pod ciepłym, matczynym okiem Maryi. Ojciec Pio, będąc głównym patronem Zgromadzenia jest opiekunem nowicjuszek, ich wzorem i przewodnikiem na drogach życia zakonnego. Uczy ofiarnej miłości i wobec Jezusa Ukrzyżowanego, bezwarunkowego posłuszeństwa wobec Boga i przełożonych, prostoty i radości w przeżywaniu życia we wspólnocie.

Podczas gdy na świecie panuje stan wysokiego zagrożenia zwiazany z pandemią, a Włochy w sposób szczególny doświadczają bolesnych tego konsekwencji, nasze Zgromadzenie pragnie zareagować na otaczającą nas rzeczywistość w sposob zgodny z własnym stylem życia. Pomimo narzuconej odgórnie izolacji i powszechnie panującego strachu, nasza droga formacyjna nie uległa zachwianiu, co wiecej stała się bardziej intensywna. Zazwyczaj wstąpienie do nowicjatu, zgodnie z naszymi zasadami, następuje w obecności Matki Generalnej, Marii Saverii Palmisano, która osobiście dokonuje tego aktu. W związku z aktualną sytuacją w jakiej się znajdujemy, by móc połączyć się z Matka mieszkającą w drugiej wspólnocie mieszczącej się w San Giovanni Rotonodo, posłużyłyśmy się komunikatorem internetowym. Obydwie wspólnoty, choć odizolowane fizycznie, mogły w ten sposób celebrować uroczystość wstąpienia do nowicjatu. Ze względu na powyższe okoliczności, nowicjuszkom zostały nałożone białe welony przez ręce mistrzyni. Symbolicznie otrzymały Pismo Święte, które ma być ich światłem na drodze formacji i codziennym pokarmem.

Ten decydujący krok na drodze poświęcenia Panu Bogu, w czasie, kiedy wszyscy jesteśmy poddani ogromnej próbie, egzystencjalnej jak i tej dotyczącej wiary, nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Jest on wyrazem ugruntowania pragnienia ofiarowania Bogu własnego życia. Entuzjazm i radość w dawaniu siebie Bogu i innym, które charakteryzuje nasze dwie nowicjuszki, dowodzi o ich dojrzałości w wierze i świadczy o mocy, którą Pan daje każdemu kto do Niego przylgnie.

S. Edyta Monika Zalewska AJC

Mistrzyni Nowicjatu

 

Jestem szczęśliwa, że dzień wstąpienia do nowicjatu przypadł akurat w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ona swoje ‘’tak” wypowiedziane do Anioła, konsekwentnie odnawiała przez całe życie, wyrażając tym samym swoją zupełną dyspozycyjność na pełnienie woli Bożej, która zaprowadziła Ją pod krzyż Syna, gdzie stała się naszą Matką. Pragnę naśladować Jej dyspozycyjność, posłuszeństwo, pokorę i całkowite oddanie Bogu. Maryja wraz z Jezusem Ukrzyżowanym i Ojcem Pio są dla mnie najcenniejszym wzorem do naśladowania na drodze mojego życia zakonnego. Dotychczasowe doświadczenie formacji pozwoliło mi odkryć piękno i wartość posłuszeństwa, które wbrew logice świata wcale nie ogranicza wolności i niczego nie odbiera, ale uwalnia człowieka i prowadzi do Boga, oczyszcza go i uświęca.

Maria Paulina Martysz

Nowicjuszka

 

Czas, w którym aktualnie przeżywam moją formację jest naznaczony wielkim cierpieniem ze wszech stron. Po raz pierwszy mogę prawdziwie przeżyć okres Wielkiego Postu, łącząc się z Jezusem Ukrzyżowanym. Cierpienie, którego wszyscy doświadczamy, naznacza moją drogę, dzięki niemu mogę poznać wartość miłości i jej znaczenie. Jezus Ukrzyżowany jest dla mnie wzorem miłości bezgranicznej i prawdziwej. Tylko dzięki Jego miłości możemy przezwyciężyć wszelkie przeciwności, On naszą mocą i tarczą, w Nim nasze ukojenie i zbawienie. Moim pragnieniem jest żyć dla Niego, ucząc się kochać tak jak On.

 

Maria Karolina Zając

Nowicjuszka

 

n

z matką

z edytą