MIŁOSIERDZIE

 

Nasze apostolstwo wzoruje się na promieniach wychodzących z Serca Miłosiernego Jezusa.
PROMIEŃ CZERWONY oznacza dla nas ciepło MIŁOSIERDZIA
PROMIEŃ BLADY jest dla nas symbolem światła PRAWDY.  Rozmyślając codziennie o miłosierdziu Pańskim w Męce Jezusa i wzywając miłosierdzia w Koronce staramy się stawać kanałami Bożego miłosierdzia i jak matki zbliżać się do najbardziej potrzebujących i cierpiących, aby nieść im ulgę w cierpieniu fizycznym, moralnym i duchowym. 
To apostolstwo realizujemy poprzez troskę o dzieci ubogie i opuszczone, opiekę na osobami w podeszłym wieku, pracę w szpitalach, odwiedzanie rodzin, chorych i innych osób potrzebujących.