KSIĄŻKA „MĘKA JEZUSA CHRYSTUSA”
- Krótkie medytacje na każdy dzień roku

 

Fragment prezentacji książki „Męka Jezusa Chrystusa”

Ta książka była bardzo droga św. Ojcu Pio z Pietrelciny. Gdy nasz ojciec Założyciel, ks. Domenico Labellarte, jego duchowy syn, przygotowywał się do święceń subdiakonatu (ten stopień sakramentu kapłaństwa został zniesiony w 1972 roku przez Pawła VI), poprosił o jakąś książkę, która pomogłaby mu przygotować się duchowo, ojciec Pio dał mu swoją książkę zawierającą rozmyślania nad Męką Pańską.

Minął rok i nadszedł dzień 5 stycznia 1945 r. Sądząc, że ojciec duchowy tylko książkę wypożyczył, chciał mu ją oddać. Ojciec Pio odpowiedział: „Synu mój, całego życia nie wystarczy na rozmyślanie o Męce Jezusa. Weź ją. Jest dla ciebie i twoich duchowych dzieci”.

Jest dokładnie tak, jak powiedział ojciec Pio: Całego życia nie wystarczy, aby rozmyślać, rozważać i kontemplować miłość Bożą, objawioną w tajemnicy Wcielenia Słowa oraz w Jego Męce i śmierci krzyżowej. Haniebne narzędzie śmierci to symbol wszystkich naszych grzechów, które Jezus wziął na siebie, niszcząc zawartą w nich truciznę oraz symbol Jego miłości do nas. Jak baranek ofiarny poddał się śmierci krzyżowej, aby nam przywrócić życie.

Matka Maria Saveria Palmisano AJC 

 

 


16 stycznia (16) - Jezus żegna się ze swoją Matką

28 lutego (59) - Smutek Jezusa w Getsemani

29 marca (88) - Konanie Jezusa w ogrodzie Getsemani

22 kwietnia (112) - Jezus jest pojmany przez swoich nieprzyjaciół

13 maja (133) - Jezus przed trybunałem Annasza

5 lipca (186) - Brak skruchy i rozpacz Judasza

20 sierpnia (232) - Jezus zostaje wydany na wolę własnego narodu


Więcej artykułów:

[1] [2]