Rozważanie nie tylko na listopad: Czyściec – doświadczenie Sł. Bożego br. Daniela Natale

s. Anna Kołoch AJC

Czyściec, dusze czyśćcowe… To świat niemalże nieznany nam, ludziom pielgrzymującym przez życie doczesne ku wieczności. Ale czy zupełnie nieznany? Pismo Święte kilkakrotnie sugeruje istnienie miejsca, w którym po śmierci dusze żyją i oczyszczają się, by móc osiągnąć pełnię chwały (2Mch 12,32.38-45; Mt 5,23-26; Mt 12,32; 1Kor 3,10-15; 1P 3,18-20; 1P 4,6). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza mówi: „Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba” (KKK 1030).

 

Kurs „lectio divina”


S. M. Olga Kanafa

Siostry Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego charakteryzują się między innymi posłannictwem umiłowania Słowa Bożego oraz pomagania innym, by i oni je pokochali i nim żyli. W tym celu przeprowadziłyśmy kurs formacyjny poświęcony praktyce słuchania Słowa Bożego metodą lectio divina

 

Wartość miłości, wartość cierpienia


Każde przeżywane przez człowieka cierpienie wywołuje sprzeciw jego natury. Nie chcemy cierpieć. Ludzie w obliczu bólu zajmują różne postawy. Ból może rodzić dobro lub zło. Niektórzy potrafią wykorzystać je łącząc z Męką Chrystusową i ofiarowując Ojcu, a inni oskarżają Boga uważając Go winnym doświadczanych cierpień. Dlaczego cierpimy i jakie jest znaczenie cierpienia w naszym życiu? Czy cierpienie koniecznie trzeba traktować jak zło, a nawet przekleństwo?

Świadectwo

 

Joanna Szyłak

 

Tegoroczne rekolekcje dla „Współpracujących” odbyły się w domu Sióstr „Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego”, gdzie zebraliśmy się na wspólnym trwaniu przy Bogu. Choć przez kilka dni mogliśmy poczuć rytm życia zakonnego. Temat tegorocznych rekolekcji brzmiał: „Wiem komu uwierzyłem (2Tm 1,12 ). Rozważania o wierze i świadkach wiary u progu Roku Wiary” , gdyż właśnie za kilka dni - 11 października – miał się rozpocząć ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Wiary.

Modlitwa różańcowa

Miesiąc październik jest szczególnie poświęcony odmawianiu Różańca świętego, ale jest to modlitwa, którą zaleca się odmawiać prywatnie przez cały rok, bo jest w nim niezwykła siła.

Stygmatyzacja

 


Stygmatyzacja jest to szczególny dar upodabniający stygmatyka do Ukrzyżowanego Mistrza. Fenomen ten występuje jedynie u katolików (zarówno u osób duchownych jak i świeckich). Z historii chrześcijaństwa wiemy o stygmatach św. Franciszka. Otrzymał je na dwa lata przed śmiercią. Liczni chorzy po dotknięciu jego stygmatów odzyskiwali zdrowie. On sam wszystkie cierpienia, których doświadczał (nie tylko te związane ze stygmatami) uważał za dar Boży i dziękował Bogu, że uznał go za godnego uczestnictwa w Męce Chrystusowej.

Św. Józef

s. Maria Olga Kanafa AJC

 

Św. Józef jest Świętym wyjątkowym, aczkolwiek w dzisiejszych czasach może trochę zapomnianym i niedocenianym. Być może dlatego, że jest mało zrozumianym i „efektownym”. A jednak to on miał szczęście żyć na co dzień u boku Jezusa i Maryi!

 

 

Powołanie

Czy to możliwe, by dzisiejsze dziewczęta, porzucając możliwości, jakie oferuje im świat, poświęciły się Panu w Zgromadzeniu Zakonnym?


Więcej artykułów:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]