Formacja


 

 

 

Aspirantat

Osoba, która wyrazi pragnienie przynależenia do Instytutu jest zapraszana, aby spędzić pewien okres czasu w jednej ze wspólnot, aby mogła doświadczyć życia wspólnego i apostolskiego. Jest to czas wzajemnego poznawania się kandydatki i Instytutu.

 

 
 

 

 

Postulat

Okres postulatu trwa co najmniej jeden rok, ale nie dłużej niż dwa lata. W tym czasie postulantka intensywnie doświadcza życia wspólnotowego, gdyż jest wcielona do wspólnoty postulantek. Uczy się osobistej i wspólnej modlitwy, zwłaszcza liturgicznej. Pod kierunkiem mistrzyni nabywa wiedzy katechizmowej oraz jest naprowadzana na poznawanie cnót i życie nimi.

 
Nowicjat

Nowicjat to czas poświęcony tylko i wyłącznie formacji zakonnej. Nowicjuszka nie podejmuje więc żadnych innych zadań. Jest to czas poprzedzający złożenie pierwszej czasowej profesji zakonnej, a więc czas, w którym pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu intensywnie poznaje życie radami ewangelicznymi oraz charyzmat Instytutu. Po pierwszym roku nowicjatu nowicjuszka może być skierowana do pracy apostolskiej w innej wspólnocie. Trwanie nowicjatu nie przekracza dwóch lat.
 

 

Juniorat

To czas od złożenia pierwszej profesji do profesji wieczystej. W tym okresie siostry kontynuują osobistą formację, coraz bardziej dając prymat Bogu we własnym życiu oraz głębiej poznają charyzmat, także od strony praktycznej, posługując we wspólnocie, do której zostały skierowane.
 

Formacja permanentna

Formacja sióstr trwa całe życie, gdyż profeski wieczyste mają potrzebę nieustannego weryfikowania własnej wierności Bogu, uległości wobec natchnień Ducha Świętego oraz świeżości życia charyzmatem przekazanym przez Założyciela.