Praktyczny wymiar miłości w życiu i dziełach Ojca Pio

Miłość bliźniego, która charakteryzowała świętego ojca Pio, była czymś więcej niż tylko dawaniem jałmużny potrzebującemu, dawaniem „czegoś”. Dla niego miłość bliźniego była ofiarowaniem samego siebie: swojej modlitwy, cierpień, czasu.

„POD KRZYŻEM UCZYMY SIĘ KOCHAĆ”

Życie i misja Ojca Pio świadczą o tym, że trudności i cierpienia – jeśli są przyjęte z miłością – przekształcają się w uprzywilejowaną drogę do świętości, prowadzącą do osiągnięcia większego dobra, znanego jedynie Panu. 

OJCIEC PIO ŚWIADEK I APOSTOŁ MIŁOŚCI

Ojciec Pio przypominał: „Czasami chcemy być dobrymi aniołami, a zaniedbujemy bycie dobrymi ludźmi”. Daleki był od „angelizmu”, jednej z większych pułapek w życiu duchowym.  Jego miłość wykraczała poza ludzkie uczucia angażując całą jego osobę.

Modlitwa i sakramenty w życiu św. Ojca Pio

Ojciec Pio był przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Sam o sobie mawiał: „Chcę być tylko biednym bratem, który się modli”. Częste spotkanie z Bogiem na modlitwie już od dzieciństwa było dla niego wewnętrzną koniecznością.

Misja Ojca Pio

Całe życie Ojca Pio było nieustanną walką o dusze. Jego posługiwanie kapłańskie mieściło się pomiędzy ołtarzem i konfesjonałem. Na ołtarzu, wraz z Jezusem, składał w ofierze Bogu Ojcu samego siebie za grzechy całego świata. W konfesjonale głosił bliźnim miłosierne orędzie Bożego przebaczenia.