Droga Krzyżowa wydana przez Dom Ulgi w Cierpieniu

Tłumaczenie: SS. Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego

Stacja I

Jezus na śmierć skazany

 

Pan został skazany. Nie ma już dla Niego ocalenia! Został uznany za kogoś, kto przeszkadza. Trzeba Go usunąć. Zostaje więc skazany na śmierć. O Boże, to moje grzechy wydały na Ciebie ten wyrok!

 

Stacja II

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 

Nie wystarczy kara śmierci. Jezus musi zanieść krzyż na Golgotę, by tam być na nim przybitym. W ten sposób rozpoczyna się Jego droga na śmierć. To moje grzechy są Jezusowym krzyżem!

 

Stacja III

Jezus upada po raz pierwszy

 

Krzyż jest ciężki, kroki stają się niepewne. Jezus, zmęczony, chwiejąc się, upada pod ciężarem moich grzechów.

 

Stacja IV

Jezus spotyka swoją Matkę

 

Wśród wielu twarzy pełnych nienawiści, Jezus spotyka jedną pełną miłości: to oblicze Jego Matki! To jedyny promyk światła dla Odkupiciela! Panie, jak okropne jest cierpienie w samotności!

 

Stacja V

Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

 

Jezus nie daje już rady, więc pewien mężczyzna pomaga Mu w niesieniu krzyża. O Jezu! Twoja wielka pokora zawstydza moją pychę!

 

Stacja VI

Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

 

Bez wstydu i bez lęku Weronika zbliża się do Zbawiciela i delikatnym gestem miłości ociera Jego oblicze pokryte potem, plwocinami i krwią. O Jezu, naucz mnie delikatności wobec Ciebie!

 

Stacja VII

Jezus upada po raz drugi

 

Pomoc Cyrenejczyka i delikatność Weroniki nie wystarczają. Jezus upada pod ciężarem krzyża. Tak dzieje się i w moim życiu. Ciężar zła często mnie przygniata i powracam do moich grzechów. Zmiłuj się nade mną Boże, w Twym wielkim miłosierdziu zmaż moje winy!

 

Stacja VIII

Płacz pobożnych niewiast

 

Widząc Jezusa w takim stanie, pobożne kobiety wzruszają się i płaczą, a ich płacz jest szczery. Mimo to, Jezus zwraca się do nich: Nie myślcie o Mnie, myślcie raczej o waszych grzechach. To one doprowadziły Mnie do takiego stanu.

 

Stacja IX

Jezus upada po raz trzeci

 

Jezus nie daje już rady i znów upada. To już trzecie zderzenie z ziemią zniekształca Mu twarz. Jak okropny musi być ciężar grzechu!

 

Stacja X

Jezus z szat obnażony

 

Wszystko zostaje Mu odebrane, nawet tunika, dar Jego Matki, znak godności. Jezus nie zdaje się być człowiekiem, tak bardzo jest zniekształcony. Jak to lekcja dla mnie, który tak bardzo troszczę się o moje ciało i nawet nie myślę, że to próżność, która któregoś dnia się skończy!

 

Stacja XI

Jezus przybity do krzyża

 

Jezus w swoim życiu czynił tylko dobro. Teraz dotarł do mety. Zostaje ukrzyżowany, by być dla mnie przykładem.

 

Stacja XII

Jezus umiera na krzyżu

 

Jezus przyszedł na ziemię, aby umrzeć i odkupić świat, dlatego teraz czyni z krzyża ołtarz swojej ofiary i narzędzie mojego zbawienia. Jezus pozwolił się przybić w tak niewygodnej pozycji, abym kontemplując Go, znalazł siłę do zjednoczenia moich cierpień z Jego cierpieniami.

 

Stacja XIII

Jezus złożony do krzyża

 

Po raz ostatni Jezus jest w ramionach swojej Matki. Maryja patrzy na Niego, adoruje Go, a miecz bólu przeszywa Jej serce. Mój grzech zabił Boga!

 

Stacja XIV

Jezus złożony w grobie

 

Na Kalwarii pozostał nagi krzyż. Jezusa już tam nie ma. Jego ciało jest zamknięte w grobie, który Jego nieprzyjaciele wskazują sobie na znak ich zwycięstwa. Wszystko zdaje się być skończone. Jednak pozostały na Kalwarii krzyż wskazuje mi drogę do wiecznego zmartwychwstania, który jest moją nadzieją i moją radością.