Charyzmat


Naszym życiem konsekrowanym pragniemy oddawać chwałę Bogu, naśladując Jezusa w Jego ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, miłując Go sercem niepodzielnym a bliźniego sercem miłosiernego Boga.

Pragniemy żyć królewskim kapłaństwem Ludu Bożego, ukazując światu wartość modlitwy i cierpienia oraz świadcząc o Bożym Miłosierdziu poprzez zbliżanie się jak matki do potrzebujących, by nieść im ulgę w cierpieniu fizycznym, moralnym i duchowym.

W tym celu formujemy w sobie dyspozycyjność, przede wszystkim wobec Boga, słuchając wewnętrznie Jego Słowa i cierpliwie konfrontując się z nim, a także wobec przełożonych, którzy są dla nas przedstawicielami Boga oraz wobec bliźnich, zwłaszcza najbardziej potrzebujących i cierpiących.

 

Naszymi wzorami są:

Jezus Ukrzyżowany: Kapłan i Ofiara

Matka  Najświętsza: szczególnie w tajemnicach Wcielenia i Odkupienia

Święty Ojciec Pio z Pietrelciny: przykład modlitwy, ofiary i niesienia ulgi w cierpieniu