Apostolat

Nasze apostolstwo wzoruje się na promieniach
wychodzących z Serca Miłosiernego Jezusa.


PROMIEŃ CZERWONY oznacza dla nas ciepło MIŁOSIERDZIA
PROMIEŃ BLADY jest dla nas symbolem światła PRAWDY.