Włoskie AUGURI z okazji 99 urodzin Założyciela

 

Ojcze Domenico! Najserdeczniejsze życzenia w dniu Twojego święta! Dziękujemy, że zaszczepiłeś w nas miłość do Słowa Bożego, do Eucharystii, do Maryi. Niech Bóg Ci błogosławi i hojnie udziela swoich łask!

Jeśli ziarno pszenicy...

 

Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity… (J 12,24).

Nowicjat w czasach epidemii

 

Pomimo narzuconej odgórnie izolacji i powszechnie panującego strachu, nasza droga formacyjna nie uległa zachwianiu, co wiecej stała się bardziej intensywna.

Święty od zarazy

 

Strażnik więzienny, gdy wszedł do celi, w której zmarł św. Roch ujrzał na ścianie napis:  „Wszyscy ci, którzy w zarazie uciekać się będą do wstawiennictwa Rocha, uzdrowieni zostaną"

Wspomnienie o s. Róży Marii Lo Iacono AJC

 

28 grudnia 2019 r. minęły dwa lata odkąd s. Róża opuściła ten świat, by na zawsze połączyć się ze swoim Oblubieńcem. Przytaczamy jeszcze raz przmówienie Matki Marii Saverii Palmisano z uroczystości pogrzebowych z 2017 r.

Życie w Ziemi Świętej to łaska i powołanie

 

Betlejem jest wielokulturowym miasteczkiem, w którym są różne religie, kościoły chrześcijańskie, kultury i mentalności. Obecnie przeważa Islam, choć jeszcze około siedemdziesiąt lat temu 86% mieszkańców było chrześcijanami. 

MATKA BOŻA ORANTKA

Trzeba, aby właśnie stąd, z Miasta Dawidowego - Betlejem nieustannie rozbrzmiewały błagalne prośby do Boga o dar pokoju w Ziemi Świętej i na całym świecie. Przez Matkę, która wszystko rozumie, wznosimy ufne, błagalne prośby o pojednanie człowieka z Bogiem i z bliźnim, a co za tym idzie o wlanie pokoju w ludzkie serca i rozprzestrzenienie go na całe rodziny, wspólnoty, narody, na cały świat. 

Czarna Madonna w pielgrzymce do Ojca Pio

 

Podczas, gdy Polska świętowała 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, 11 listopada do San Giovanni Rotondo, miasta św. Ojca Pio zawitała kopia Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. 


Więcej artykułów:

[1] [2] [3] [4] [5] [6]