100 URODZINY OJCA ZAŁOŻYCIELA

 

W poniedziałek 17 maja 2021 r. minęło dokładnie 100 lat od narodzin Ojca Domenico Labellarte Założyciela Dzieła „…w służbie Bożego Miłosierdzia”.

 

W Polsce obchody tego wydarzenia skoncentrowały się na uroczystej Eucharystii w jego intencji, w której uczestniczyli przedstawiciele instytutów: Apostołowie Jezusa Ukrzyżowanego, Służebnice Bożego Miłosierdzia i Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył podprzeor paulińskiego klasztoru o. Wojciech Dec. Kaznodzieja wychodząc od tekstu pierwszego czytania podkreślił ogromną rolę, jaką Duch Św. pełni w życiu każdego ochrzczonego i jak Ojciec Domenico posłusznie szedł za Jego natchnieniami. Przypomniał też m.in. o konieczności modlitwy, podążania do Źródła i prowadzenia do Niego innych.

 

posłuchaj:

 

Na zakończenie Najświętszej Ofiary s. Anna Maria Magdalena Kołoch, przełożona wspólnoty sióstr w Polsce odczytała w imieniu Matki Generalnej Marii Saverii Palmisano akt zawierzenia instytutu Matce Bożej w roku złotego jubileuszu założenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego.

 

posłuchaj:

 

Na zakończenie świętowania 100. urodzin Ojca Założyciela przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w godzinie Apelu Jasnogórskiego jeszcze raz wybrzmiała modlitwa dziękczynienia za dar jego życia, powołania i charyzmatu. Wśród innych intencji odczytanych przez kustosza sanktuarium, o. Waldemara Pastusiaka była i ta:

 

posłuchaj:

 

W tym szczególnym dniu 100. urodzin Ojca Założyciela po raz kolejny wyraziliśmy Bogu naszą wdzięczność i prosiliśmy dla niego o potrzebne łaski, a dla nas, jego duchowych dzieci, o wierność i wytrwałość w realizacji powołania.

JC

1  2

3  4

5

atto  akt